Telefon: 070-333 59 30
E-post: info@3brand.se

Välkommen till 3B

Vi på 3B arbetar för att skydda människor, byggnader och verksamheter från skador på grund av brand. Med vår långa erfarenhet inom brandförebyggande arbete kan vi hjälpa till att göra en riskanalys och rekommendera förebyggande åtgärder.

Webbutbildning

Att göra en utbildning enskilt på dator/telefon är betydligt mer ovant för många av oss, men under pågående pandemi har vi mer och mer insett att den är mer tids- och kostnads- effektiv än en lärarledd utbildning.

Den webbaserade utbildningen vi har skapat har 4 lektioner och kan anpassas med speciallektioner för olika verksamheter. Utbildningen finns på Engelska och Svenska.

Läs mer om webbutbildningen

Brandskydd

Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) beskriver ansvaret för kommuner, regioner, företag och fastighetsägare. Ja, man kan säga att den ställer krav på oss alla.

Den som äger en fastighet eller driver en verksamhet har ansvar att bygga upp ett brandskydd som är anpassat för verksamheten.

Läs mer om brandskydd

Kontakta oss

Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss på 3Brand