Telefon: 070-333 59 30
E-post: info@3brand.se

Om 3Brand

Ett levande brandskydd

3B Prevent Brandskydd AB bildades 2006 med målet att skydda människor, byggnader och verksamheter från skador på grund av brand.

Att hjälpa våra kunder att uppfylla Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO), en lag som kom till 2004 är vad vi brinner för.

Många olyckor sker på grund av att vi har missbedömt eller inte kunnat förutse de risker som finns i den verksamheten/miljön där vi arbetar och vi vill tillsammans med verksamhetsansvarig arbeta för att förhindra olyckor.

Med vår långa erfarenhet inom brandförebyggande arbete hjälper vi till att göra riskanalyser och rekommenderar hur ett förebyggande arbete skall utföras och administreras.

Att skapa system och rutiner för hur brandskyddet skall hållas levande kan vara svårt och tidskrävande och vi vill tillsammans med våra kunder arbeta för att undvika bränder.

3Brand
Lundgatan 48
55627 Jönköping

070-333 59 30

Följ oss på LinkedIn

Ta del av nyheter och uppdateringar på vår LinkedIn-sida.

3Brand på LinkedIn