Telefon: 070-333 59 30
E-post: info@3brand.se

Utbildning

Beställ våra utbildningar

Webbutbildning

Att göra en utbildning enskilt på dator/telefon är betydligt mer ovant för många av oss, men under pågående pandemi har vi mer och mer insett att den är mer tids- och kostnads- effektiv än en lärarledd utbildning.

Den webbaserade utbildningen vi har skapat har 4 lektioner och kan anpassas med speciallektioner för olika verksamheter.

Utbildningen finns på Engelska och Svenska.

2-2,5 tim.

— Erfarenheter från inträffade bränder.
— Brandteori om förlopp och spridning.
— Risker och utrymning på ett säkert sätt.
— Hur branden angrips med de verktyg vi har att tillgå.

“Många olyckor sker på grund av att vi har missbedömt eller inte kunnat förutse de risker som finns.”

Grundläggande Brandskydd (Lärarledd)

3 lektioner

Utbildningen vänder sig till de som arbetar på kontor, distributionsanläggningar och mindre industrier.

— Hur och var uppstår bränder i den miljö de arbetar i.
— Brandteori om förlopp och spridning.
— Risker och utrymning på ett säkert sätt.
— Hur branden angrips med de verktyg vi har att tillgå.
— Hur förebygger vi en brand.

Deltagarna skall efter utbildningen ha kännedom om riskerna för brand på deras arbetsplats eller i sin bostad och hur de skall agera.

Förebyggande Brandskyddsarbete

6 lektioner

Utbildningen vänder sig till de ansvariga för avdelning/sektion eller Brandskyddsansvariga.

— Lagar och regelverk som hanterar ansvaret hos en fastighetsägare eller verksamhetsansvarig.
— Hur planera för en säker verksamhet.
— Underhåll/åtgärder och återrapportering vid tillbud.

Deltagarna skall känna till regelverken och hur de skall efterlevas för att säkra ett bra brandskydd.

Heta Arbeten

7 lektioner

Brandskyddsansvariga, Tillståndsgivare och Hetarbetare.

Utbildningen följer Brandskyddsföreningens utbildningsplan.

Deltagarna får kunskap om försäkringsbolagens regler och förberedelser för att utföra Heta Arbeten och vid godkänt resultat erhålls ett certifikat.

Föreståndare för Hantering av Brandfarliga vara

7 lektioner

— Introduktion av Lag och förordning samt föreskrifter.
— Risker och egenskaper.
— Laborationer.
— Tillstånd och tillsyn.
— Hantering.
— Brandtekniska lösningar.
— Föreståndare, kunskap, egenkontroll.

Deltagarna skall ha kunskap om regelverk och hur man hanterar Brandfarliga varor.

Intresserad?

Vill du beställa en av våra utbildningar?

Beställ våra utbildningar