Telefon: 070-333 59 30
E-post: info@3brand.se

Brandskydd

Krav på oss alla

Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) beskriver ansvaret för kommuner, regioner, företag och fastighetsägare. Ja, man kan säga att den ställer krav på oss alla.

Anpassade brandskydd för din verksamhet

Den som äger en fastighet eller driver verksamhet har ansvar att bygga upp ett brandskydd som är anpassat för verksamheten. Starten i ett brandskyddsarbete börjar med att inventera riskerna och göra en bedömning av behovet av vilket brandskydd som verksamheten behöver. Tillsammans med verksamheten gör vi en plan för hur brandskyddet skall fungera samt skapar brandskyddsritningar och etablera ett kontrollsystem (podpoq). Kontrollanten kan sedan göra de lagstadgade kontrollrundorna och dokumentera status som blir till underlag vid myndighetstillsyn.

Kontakta oss

Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss på 3Brand