Telefon: 070-333 59 30
E-post: info@3brand.se

Brandsäkra skåp

Våra brandsäkra skåp

I verksamheter som hanterar Brandfarliga explosiva varor krävs att hanteringen görs enligt Lagen LBE (Lagen om Brandfarliga Explosiva varor). För att underlätta hanteringen, utan att bygga brandklassade rum, eller att förvara mindre mängder i produktionslokal har vi tagit fram ett ventilerat skåp för nya och använda brandfarliga varor.

Brandstopp 60 — En säker lösning

Förvaring av brand/miljöfarliga ämnen. Kan användas inomhus som utomhus.

Material: Aluzink 1-1,5 mm plåt
Utv. mått: 1800 x 750 x 1100 mm
Öppning: Två dörrar med låsbart vred på utsidan

Ventilerat skåp avsett för hantering av Brandfarlig vätskor och gaser som ryms inom Klass 1 och 2. Skåpet rymmer dags/veckobehovet för arbete vid tex sprutboxar och är har en invallning för <200 liter vätska vid läckage.

Skåpet ersätter större förvaringsutrymmen och är brandavskiljande.

Alla skarvar är brandtätade. Lucka och dörrar är försedda med tätningslist för brandavskiljning.

— Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser.
— Låst förvaring av verktyg/material ute som inomhus.
— Laddning av batterier.
— Installation av färgblandare för t.ex. lackeringsrobot.
— Kan användas såväl ute som inomhus.
— Ventilerad skapar den en egen brandcell och skyddar från spridning av brandfarliga gaser.

— Möjlighet att välja kulör som tillval.
— Kan levereras med larm och släckutrustning.
— Levereras förbered för installation av lås.
— Inredning monteras efter önskemål.

Följ oss på LinkedIn

Ta del av nyheter och uppdateringar på vår LinkedIn-sida.

3Brand på LinkedIn